Prieskumy 

a kampane

v politickom a biznisovom

prostredí

Hentých

Neviem

Tamtých

Nepoviem

Určite

pôjdem

Rozhodne áno

Nepôjdem

Pýtame sa
správne otázky

Zbierame
reálne odpovede

Prinášame cenné informácie

Projektov

35

Telefonátov

73 855

Klientov

16

Cieľ

1

 

© 2019 CallQuest s.r.o.

Vaše otázky

nás zaujímajú

Kontakt

CallQuest, s.r.o.
Park mládeže 1/360
Košice 040 01

Michal Novák

T: +421 910 902 540

E: michal.novak@callquest.sk