top of page
vox-map.gif

Prieskumy
v politickom
prostredí

Metodika CATI

1 000 respondentov

Cena 

2 990 €

Pohlavie

ŽENY
MUŽI

51,2%
48,8%

Vzdelanie

ZŠ a SŠ bez matur.

SŠ s maturitou

46,7%
36,3%
17%

Národnosť

Slovenská

Maďarská

Iná

86,8%
9,1%
4,1%

Vek

7,9%
19,5%
29,8%
25,8%
16,9%

17 až 22
22 až 33
34 až 49
50 až 65
66 a viac

Kampane

v politickom
prostredí

Agitačný hovor
 

Identifikovanie sympatizantov
 

Rozumná cena podľa rozsahu kampane

Profil voličov

Politická databáza

Postoj ľudí

Spätná väzba

Nálada v spoločnosti

Sociálne trendy

Komplexný návrh

Analýza výsledkov

Kontakt
bottom of page