Prieskumy
v biznisovom
prostredí

Pošlite

to

Dobre

Chcem zelené

Vyhovuje to

Pre manželku

Drahé

Nechcem

Reputácia značky

Telefonické dopytovanie 1 000 respondentov

Cena
2 990 €

Pohlavie

Ženy
Muži

Poloha

Mesto

Obec

Príjem

500,- € až 750
750,- € až 1 000
1 000,- € až 1 500
1 500,- € až 2 500
2 500,- € a viac

Vek

17 až 22
22 až 33
34 až 49
50 až 65
66 a viac

Kampane

v biznisovom
prostredí

Predajný hovor
 

Identifikovanie klientov
 

Rozumná cena podľa
rozsahu kampane

Profil klienta

Biznis databáza

Postoj ľudí

Spätná väzba

Nálada
v biznise

Sociálne trendy

Komplexný návrh

Analýza výsledkov

 

© 2019 CallQuest s.r.o.

Vaše otázky

nás zaujímajú

Kontakt

CallQuest, s.r.o.
Park mládeže 1/360
Košice 040 01

Michal Novák

T: +421 910 902 540

E: michal.novak@callquest.sk